Ngọc Diệp, hiện có 1 tin đã đăng
.
Thoát nạn nhà cao tầng đang cháy

Thoát nạn nhà cao tầng đang cháy

Làm sao để thoát khỏi nhà cao tầng đang cháy?